:::: MENU ::::

El canvi té un preu

Rate this post

Don QuijoteLadran Sancho, señal que cabalgamos (M. de Cervantes, El Quijote)

Avançar no és possible si no es qüestionen velles teories, vells esquemes. Sovint, ens preocupa massa l’opinió dels altres i oblidem que tot canvi suscita sempre resistències i polèmiques. 

L’ideal seria que els canvis fossin innocus, incruents, que no suscitessin resistències, que es poguessin aconseguir per simple persuasió o raonant amigablement. Que la raó s’imposés per si sola. Però això rarament va així en la realitat perquè hi ha interessos creats i una tendència a l’homeòstasi dels organismes, siguin aquests individuals o col·lectius.

Això implica que, amb freqüència, tota transformació de certa envergadura porti aparellada en un primer moment un “empitjorament” de la situació. En altres paraules, que de vegades cal estar pitjor temporalment per estar millor després. I, si estem guiats pels valors correctes, haurem d’acceptar aquesta eventualitat i no tirar la tovallola fins a arribar al nostre objectiu. Sobre la marxa, això sí, es poden efectuar alguns petits canvis però sempre mantenint el rumb.

Posaré dos exemples per il·lustrar l’anterior:

1)      Un adolescent malcriat al que no se li han posat suficients límits. La tendència “natural” dels pares és a “fer més del mateix”, és a dir, intentar raonar millor amb ell/ella, comprendre’l/la millor, etc. per evitar desagradables enfrontaments. I si es decideixen a posar-li límits, probablement la resistència o lluita de l’adolescent per mantenir el “*status *quo” anirà in crescendo, provocant un augment de les confrontacions i del malestar en la família. Però si els pares es mantenen ferms només serà temporal i, a poc a poc, s’aniran veient els fruits del procés.

2)    Un addicte quan deixa la droga, pansa per un inevitable període d’abstinència dur i difícil abans de poder superar la seva addicció.

No sempre el fàcil i còmode a curt termini és el que més ens convé a mitjà o llarg termini. 

Josep Planas – psicòlegs Barcelona, psicòlegs Vilassar de Mar, psicòlegs online